вы не залогированы. войти
Поиск выпускников

Выпускники

Magdalena Sałek

avatar

Magdalena Sałek

страна: Polska

область: lubelskie

регион: Jabłonna

Моя организация: Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Lokalnego

Веду деятельность в пользу:

  • местное самоуправление
  • локальное развитие
  • образование
  • культура
  • дети и молодёжь
  • против социальной изоляцией

я лидер в:: Socjolog i trener, animator społeczny od 9 lat związana jestem z sektorem pozarządowym na Lubelszczyźnie, gdzie koordynuje pracą rożnych zespołów projektowych. Od 2009 roku na stałe związana ze Stowarzyszeniem Wiosna. Obecnie w ramach projektu SZLACHETNA PACZKA pełnię rolę Koordynatora Wojewódzkiego tejże akcji w woj. lubelski i mazowieckim. Dodatkowo współpracuję jako animator z domami kultury, grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami. Od 2010 pełnie funkcję Radnej Gminy Jabłonna. Z grupą bliskich mi osób animujemy naszą społeczność lokalną to długa i kręta droga pełna wyzwań które przyjmujemy z wielką przyjemnością oraz poczuciem odpowiedzialności. Od 2009 roku organizujemy na terenie naszej wsi 2 wydarzenia społeczno-kulturalne, prowadzimy rejon SZLACHETNEJ PACZKI, a od 2011 roku - Pracownię Orange w Czerniejowie - miejsce rozwoju pasji i zainteresowań naszych mieszkańców.

Я принимал/а участие в:

  1. Программа Лидеры PAFW, выпуск 9 (2013)
    как: участник

Школа Лидеров для меня это:: szansa na stanie się lepszym liderem dla swoich mieszkańców, rozwój siebie to rozwój innych ludzi współpracujących ze nią.