Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Agnieszka Karłowicz

avatar

Agnieszka Karłowicz

Kraj: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Miejscowość: Ostróda

Moja organizacja: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna

Działam na rzecz:

  • rozwój lokalny
  • edukacja
  • kultura
  • dzieci i młodzież
  • ekologia
  • przeciw wykluczeniu społecznemu
  • zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym

Jestem liderką/liderem w: Wierzę w oddolne działania. W ciężką, systematyczną, czasami niewdzięczną i nie zawsze spektakularną pracę u podstaw. Za cel postawiłam sobie "wskrzeszenie etosu odpowiedzialności społecznej" w moim mieście. Nie interesuje mnie krytyka, ale konstruktywne działania na rzecz lokalnego środowiska. Widzę w mieszkańcach potencjał. Poprzez swoją działalność pokazuję, że można inaczej - że można.

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Letnia (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Liderów Politycznych) , edycja 20 (2012)
    Jako: Uczestniczka

Szkoła Liderów dla mnie to: Wiatr w żagle. Bodziec do działania. Potwierdzenie, że to co robię ma sens. Że mogę i potrafię. To zdobycie nowych umiejętności. Nawiązanie przyjaźni i kontaktów. Szkoła Liderów jest jak wojsko, łączy na całe życie!