Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Marcin Nawrocki

avatar

Marcin Nawrocki

Kraj: Polska

Województwo: podlaskie

Miejscowość: Białystok

Moja organizacja: różne

Działam na rzecz:

  • samorząd
  • rozwój lokalny
  • biznes
  • edukacja
  • kultura
  • przeciw wykluczeniu społecznemu
  • marketing terytorialny

Jestem liderką/liderem w: Inspirowaniu do nowych działań i projektów skoncentrowanych głównie na działalności w sferach kultury, edukacji i promocji. Na co dzień bowiem - zawodowo - działam na rzecz rozwoju swojego regionu.

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Letnia (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Liderów Politycznych) , edycja XIII (2005)
    Jako: Uczestnik

Szkoła Liderów dla mnie to: Możliwość poznania nowych ludzi, ich pasji, środowisk, w których działają i oraz pomysłów i narzędzi do realizacji ich celów.