Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Anna Jarońska

avatar

Anna Jarońska

Kraj: Polska

Województwo: wielkopolskie

Miejscowość: Babiak

Moja organizacja: Forum Młodych Ludowców, PSL

Działam na rzecz:

  • partia polityczna
  • samorząd
  • rozwój lokalny
  • dzieci i młodzież
  • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: Od 2010 roku jestem prezesem FML w powiecie kolskim, od 2002 roku należę do PSL, obecnie pełnię funcję sekretarza Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu, wiceprezesem Zarządu Miejskiego PSL w Kole. jestem także inicjatorem i sekretaarzem zarządu powiatowego związku Młodzieży Wiejskiej w Kole. Aktywnie działamy na rzecz pomocy dzieciom z domów dziecka a także na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.poprzez swoją działalnośc aktywizujemy kobiety i podkreślamy ich ważną role w zyciu społecznym i politycznym. Aktywnie uczestniczymy w kampaniach wyborczych.

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Letnia (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Liderów Politycznych) , edycja 20 (2012)
    Jako: Uczestniczka

Szkoła Liderów dla mnie to: ogromne wyzwanie, szansa poznania wielu ciekawych ludzi, poznania siebie swoich słabości i mocnych stron.Bardzo dobrze przekazana wiedza. To wielkie doświadczenie życiowe. Mam nadzieję, że efekty tej szkoły na trwałe zaowocują w mojej działalnośći społecznej a także w życiu osobistym i zawodowym. Dziękuję za szansę!!