Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Borys Martela

avatar

Borys Martela

Kraj: Polska

Województwo: łódzkie

Miejscowość: Łódź

Moja organizacja: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie; Fundacja Miejski Kolektyw

Działam na rzecz:

 • samorząd
 • rozwój lokalny
 • edukacja
 • kultura
 • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: Działam w środowisku miejskich aktywistów w Łodzi. Angażuję się kontakty organizacji pozarządowych z władzami miasta zgodnie z zasadą, że trzeba współpracować, kiedy to tylko możliwe, a protestować - kiedy to konieczne. Ostatnio zajmuję się przede wszystkim konsultacjami społecznymi oraz partycypacją obywatelską. Pracuję w zespole złożonym z radnych (miejskich i osiedlowych), urzędników, członków NGO i akademików przygotowujących projekt uchwały wprowadzający budżet obywatelski w Łodzi.

Brałam/em udział w:

 1. Zjazd Absolwentów, Białobrzegi, 16-18 listopada 2012
  Jako: Uczestnik
 2. Szkoła Letnia (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Liderów Politycznych) , edycja 20 (2012)
  Jako: Uczestnik
 3. ABC Liderstwa , Łódź (2012)
  Jako: wykładowca/gość
 4. Szkoła Letnia (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Liderów Politycznych) , edycja 21 (2013)
  Jako: Asystent

Szkoła Liderów dla mnie to: Zespół, wizja, inspiracja.