Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Mateusz Eichner

avatar

Mateusz Eichner

Kraj: Polska

Województwo: śląskie

Miejscowość: Łaziska Górne

Moja organizacja: Centrum Społecznego Rozwoju

Działam na rzecz:

  • rozwój lokalny
  • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: psycholog, socjolog, doradca zawodowy, trener. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych, publikacji oraz badań społecznych i ewaluacyjnych dotyczących sfery społecznej. Specjalista z zakresu budowania partnerstw. Współautor podręcznika dotyczącego zawierania partnerstw i realizacji projektów partnerskich wydanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2011 roku. Autor wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej grup wykluczonych, doradca zawodowy. Od 2004 roku związany z Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, obecnie członek zarządu, współpracownik MOPS Katowice, prezes i współzałożyciel Centrum Społecznego Rozwoju (od 2004 roku), nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Jego zainteresowania związane są z nowymi formami aktywizacji jednostek i grup społecznych, partnerstwem oraz z ekonomią społeczną.

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Letnia (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Liderów Politycznych) , edycja XIV (2006)
    Jako: Uczestnik

Szkoła Liderów dla mnie to: