Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Elżbieta Iwanicka

avatar

Elżbieta Iwanicka

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Miejscowość: Lublin

Moja organizacja: Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP w Lublinie

Działam na rzecz:

  • rozwój lokalny
  • dzieci i młodzież
  • przeciw wykluczeniu społecznemu
  • na rzecz osób starszych ,samotnych,dzieci specjalnej troski

Jestem liderką/liderem w: Jestem koordynatorem Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza,który działa w Lublinie od 2007r. Naszym celem jest rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. Wielopokoleniowa grupa wolontariuszy : seniorzy studenci, młodzież pracuje na rzecz osób starszych, samotnych ,wykluczonych, dzieci specjalnej troski ,chorych, Jako wolontariusz współpracuję z wieloma organizacjami pracującymi na rzecz osób potrzebujących . Prowadzę warsztaty zajęć twórczych dla dzieci przebywających w szpitalu, dzieci specjalnej troski, seniorów .Byłam Koordynatorem projektu "Kurtyna w Górę" 2009/2010 oraz projektu "Gramy Razem" 2011 /12realizowanego w ramach konkursu SENIORZY W AKCJI Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" Brałam udział w przygotowaniach X Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, pracowałam jako ekspert w przygotowywaniach Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem na lata 2010-2015.Zostałam laureatką konkursu Konkursu " SENIORZY W AKCJI".UTW dla społeczności w kategorii Wolontariusz UTW 2012

Brałam/em udział w:

  1. Program Liderzy PAFW , edycja 6 (2010)
    Jako: Uczestniczka

Szkoła Liderów dla mnie to: INWESTYCJA W SIEBIE CIEKAWE DOŚWIADCZENIE SUPER INTEGRACJA.