Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Piotr Dominiak

avatar

Piotr Dominiak

Kraj: Polska

Województwo: śląskie

Miejscowość: Racibórz

Moja organizacja: Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe Nasze Miasto, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

Działam na rzecz:

  • samorząd
  • rozwój lokalny
  • kultura
  • dzieci i młodzież
  • ekologia

Jestem liderką/liderem w: W III sektorze pracuję od 8 lat. Początkowo jako założyciel i prezes Stowarzyszenia ASK realizowałem głównie działania kulturalne i artystyczne, angażujące lokalną społeczność oraz wspierające alternatywną sztukę współczesną. Z czasem moja działalność ewoluowała w kierunku rozwijania idei społeczeństwa obywatelskiego, dzięki czemu zainicjowałem i prowadziłem działalność inkubatora organizacji pozarządowych w Raciborzu. Dzięki temu, że przez kilka lat oko w oko mierzyłem się z problemami i potrzebami lokalnej społeczności poczułem konieczność zaangażowania się w działania na rzecz szerszej zmiany społecznej - podjąłem wspólnie z innymi młodymi liderami mojego miasta udaną próbę stworzenia lokalnej organizacji samorządowej, której celem jest "uspołecznienie" sfery publicznej, kontrolowanie działania władz samorządowych i wreszcie bezpośrednie uczestnictwo w działaniach lokalnych władz. W listopadzie 2010 r. zostałem wybrany radnym Miasta Racibórz. Pracuję też jako redaktor wydawnictwa specjalistycznego "Nowa Energia", które opisuje życie polskiej branży energetycznej i dużo uwagi koncentruje na nowoczesnych, odnawialnych źródłach energii. Przez ostatnich kilka lat miałem przyjemność współtworzyć kolektywną artystyczno-happeningowo-performerską działalność: najpierw w teatrze Tetraedr, później wraz z przyjaciółmi w Grupie Performatywnej Body_Mind_Urban, a później w różnorodnych efemerycznych konfiguracjach filmowych i eventowych, jak tu: http://www.youtube.com/watch?v=-rh4RryMEb4 (jako aktor) lub tu: http://coolturalnyraciborz.blogspot.com/ (jako organizer). Pociągają mnie też przygody górskie. Dwie najwyższe z nich, które miałem okazje przeżyć to kaukaski Elbrus (5642mnpm) i nie do końca udany francuski (włoski?) Mont Blanc (4810 mnpm). Oprócz tego jestem ekologiem ze skłonnościami do ekoterroryzmu, zwolennikiem niejedzenia zwierząt, miłośnikiem (a czasami także praktykiem) filozofii wschodu.

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych , edycja 3 (2007)

Szkoła Liderów dla mnie to: