Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Joanna Pietrasik

avatar

Joanna Pietrasik

Kraj: Polska

Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Warszawa

Moja organizacja: Fundacja Civis Polonus

Działam na rzecz:

  • rozwój lokalny
  • edukacja
  • dzieci i młodzież

Jestem liderką/liderem w: Od 9 lat tworzę, kieruję i rozwijam Fundację Civis Polonus. Celem Fundacji jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym zdaniem dobre państwo, jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli. Otwarci to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie. Kompetentni obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia, wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci. Zaangażowani, czyli wierzących w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych. Cel działania Fundacji staram się realizować, podejmując różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek, jako obywateli. Więcej informacji na naszej stronie: www.civispolonus.org.pl

Brałam/em udział w:

  1. Program Liderzy PAFW , edycja 4 (2008)

Szkoła Liderów dla mnie to: Niesamowici ludzie i zespół, od których się uczę i czerpię inspiracje.