Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Wojciech Tomkiewicz

avatar

Wojciech Tomkiewicz

Kraj: Polska

Województwo: podkarpackie

Miejscowość: Jedlicze

Moja organizacja: Stowarzyszenie REGIONALIZM w Korczynie, Stowarzyszenie ROTA w Jedliczu

Działam na rzecz:

  • samorząd
  • rozwój lokalny
  • kultura

Jestem liderką/liderem w: Po raz pierwszy z działalnością organizacji pozarządowej zetknąłem się w roku 1994. Wtedy zaangażowałem się w czynną działalność Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Chybiu (Śląsk Cieszyński), uczestnicząc w charakterze opiekuna osób niepełnosprawnych w corocznych turnusach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizowanych przez Stowarzyszenie. Pracę wolontariusza z osobami niepełnosprawnymi kontynuuję do dnia dzisiejszego. Od roku 2005 współorganizuję coroczne pobyty grup dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy w Polsce. Stało się to możliwe dzięki podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem MŁODE ŁABĘDZIE w Czortkowie, prowadzącym dzienną placówkę opiekuńczą dla osób niepełnosprawnych w tym mieście. Na bieżąco staram się organizować zarówno akcje charytatywne dla polonii ukraińskiej w Czortkowie, angażując w nie licznych wolontariuszy w swoim środowisku, jak też wspólną wymianę młodzieży i dorosłych, chcących utrzymywać więzi z rodakami na wschodzie euroopy. W roku 2003 m.in. z mojej inicjatywy powstało Stowarzyszenie REGIONALIZM w Kroczynie, którego do dzisiaj jestem prezesem. Stowarzyszenie to od początku istnienia jest organizatorem Przeglądu Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA w Korczynie z udziałem ok. 450 artystów ludowych z regionu Podkarpacia oraz innych ważnych wydarzeń, mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Działam ponadto w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych ROTA w Jedliczu (www.rota-jedlicze.pl). Także w życiu zawodowym mam okazję realizować wiele swoich pasji. Od 2003 roku kieruję Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korczynie. Od roku 2008 jestem ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, powołanym do oceny merytorycznej wniosków w programie współpracy transgranicznej INTERREG Polska – Republika Słowacka. W roku 2010 wystarwowałem w wyborach do Rady Powiatu Krośnieńskiego i uzyskałem mandat radnego. Przewodniczę komisji budżetu i finansów. Zasiadam tez w komisji transportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w komisji oświatu i kultury. Wybór mieszkańców mojej gminy traktuję jako zobowiązanie do pracy na rzecz poprawy ich warunków zycia.

Brałam/em udział w:

  1. Program Liderzy PAFW , edycja 3 (2007)

Szkoła Liderów dla mnie to: inspiracja do działania, ciągle nowe pomysły