Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Jerzy Gierczak

avatar

Jerzy Gierczak

Kraj: Polska

Województwo: dolnośląskie

Miejscowość: Wrocław

Moja organizacja: Polski Czerwony Krzyż

Działam na rzecz:

  • samorząd
  • rozwój lokalny
  • biznes
  • dzieci i młodzież
  • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: VI Edycja (1998)

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Letnia (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Liderów Politycznych) , edycja VI (1998)

Szkoła Liderów dla mnie to: Jestem dumny, że jestem absolwentej tej szkoły