Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Andrzej Konieczny

avatar

Andrzej Konieczny

Kraj: Polska

Województwo: wielkopolskie

Miejscowość: Gostyń

Moja organizacja: Stowarzyszenie DZIECKO, Fundacja

Działam na rzecz:

  • samorząd
  • rozwój lokalny
  • edukacja
  • sport
  • dzieci i młodzież
  • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: Działania Program nauki pływania dla 670 dzieci z Powiatu Gostyńskiego Pozyskanie środków na realizację oraz kierowanie projektem finansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „PRAWO DLA WSZYSTKICH” - Pozyskanie środków na realizację i kierowanie Centrum Informacyjno – Doradczo, Szkoleniowym dla organizacji pozarządowych z Powiatu Gostyńskiego finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Powiatu Gostyńskiego Pozyskanie środków na realizację i kierowanie projektem w ramach Programu „Działaj Lokalnie” na terenie Powiatu Gostyńskiego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Pozyskanie żywności z Programu Unii Europejskiej (Programme Europeen d’Aide aux Plus Demunis –PEAD) 100 000zł Zorganizowanie wizyt studyjnych i staży dla 9 działaczy Białoruskiej opozycji w ramach projektu „Obywatelska Białoruś” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Przygotowanie projektów, pozyskanie środków i kierowanie realizacją na modernizację wyposażenia kina „Pod kopułą” w Gostyniu – aparatury projekcyjnej i nagłośnieniowej oraz projektora cyfowego - wartość inwestycji 221 tysięcy złotych Europejski Fundusz Społeczny PO KL 7.3 na podnoszenie kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich Europejski Fundusz Społeczny PO KL 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” projekt „Akademia Równych Szans” Europejski Fundusz Społeczny PO KL 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” projekt „Mały Einstein” Europejski Fundusz Społeczny PO KL 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” projekt „Radosne Brzdące” Realizacja projektu „ Do Poznania jeden krok” ze środków UE Program „Młodzież w działaniu”.

Brałam/em udział w:

  1. Program Liderzy PAFW , edycja 5 (2009)

Szkoła Liderów dla mnie to: zmiana