Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Łukasz Broniszewski

avatar

Łukasz Broniszewski

Kraj: Polska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Miejscowość: Toruń

Moja organizacja: Fundacja Stabilo

Działam na rzecz:

  • rozwój lokalny
  • edukacja
  • kultura
  • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: Absolwent filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkoły Partycypacji Społecznej. Działacz społeczny - prezes zarządu Fundacji Stabilo, pracuje również w zarządach Kujawsko-Pomorskiej i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, członek Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Członek Komitetów Monitorujący Cyfrowa Polska i Inteligentny Rozwój 2014-2020. Koordynator projektów, trener, fundraiser. Jako ekspert współtworzył dokumenty strategiczne i programowe na poziomie lokalnym i centralnym związane z funkcjonowaniem III sektora m.in. Krajowy Program Ekonomii Społecznej i Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. Jako trener i doradca specjalizuje się m.in. partycypacji publicznej, współpracy międzysektorowej, fundraisingu. zarządzaniu NGO i projektami.

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Letnia (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Liderów Politycznych) , edycja XVI (2008)

Szkoła Liderów dla mnie to: Nieustająca inspiracja :)