Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Maciej Pietrzykowski

avatar

Maciej Pietrzykowski

Kraj: Polska

Województwo: małopolskie

Miejscowość: Kraków

Moja organizacja: samorząd adwokacki

Działam na rzecz:

  • biznes
  • edukacja
  • dzieci i młodzież
  • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent I Rocznika Szkoły (1994). B. członek Zarządu Krajowego Młodych Demokratów i członek Unii Demokratycznej (1993-1996). Członek Korporacji Arkonia. 1994-1995 student Wydziału Prawa i Administracji UW, student i abslowent Wydziału Prawa i Administracji UJ (1995-1999). 2003 Zdobywca I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Od 2003 roku adwokat. Od 2007 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od 2007 koordynator działań Pro Bono Izby Adwokackiej w Krakowie i członek komisji szkolenia aplikantów. W 2008 nominowany do nagrody Prawnika Pro Bono Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych idziennika Rzeczpospolita. Od 2010 Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Pomocy Pro Bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od 2010 roku członek Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie.

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Letnia (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoła Liderów Politycznych) , edycja I (1994)

Szkoła Liderów dla mnie to: Wspaniałe wspomnienie, otwarcie nowych horyzontów i świetny kapitał startowy na początku mojej działalności.