Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Elżbieta Wysocka

avatar

Elżbieta Wysocka

Kraj: Polska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Miejscowość: Solec Kujawski

Moja organizacja: Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego

Działam na rzecz:

 • samorząd
 • rozwój lokalny
 • biznes
 • edukacja
 • dzieci i młodzież
 • Polonia

Jestem liderką/liderem w: Jestem absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2000 r. zainicjowałam powołanie Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego, w którym pełnię funkcję prezesa. Stowarzyszenie od 2005 r. ma status OPP. Z zebranych środków z 1%, środków pozyskanych w konkursach oraz darowizn fundujemy stypendia, w tym: Stypendia Rozwojowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów - mieszkańców naszej gminy oraz powiatu bydgoskiego jak np. stypendia dla "Mistrzów Matematyki" czy młodych muzyków. W latach 2006 - 2016 SRSK przyznało ponad 70 stypendiów na ogólną kwotę ponad 130.000 pln. Działam również w innych organizacjach pozarządowych, w tym: jako wiceprezes Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w Lokalnej Grupie Działania "Trzy Doliny" obejmującej powiat bydgoski. W K-P FOP jestem członkiem Kapituły certyfikującej opp a od 2016 r. członkiem Kapituły wyróżniającej jst z województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem członkiem zespołu roboczego opracowującego "Wieloletni Program Współpracy Samorządu Woj. Kuj-Pom z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program operacyjny Woj. Kuj-Pom na lata 2014-2020. Zawodowo pracuję jako coach i mentor w różnych projektach na terenie kraju, w tym w Ogólnopolskim Programie Mentoringowym YBP - Youth Business Poland. Jestem fundraiserem pozyskującym fundusze na rzecz swojej organizacji oraz dla osób potrzebujących pomocy. Zachęciłam władze Starostwa Bydgoskiego oraz Solca Kujawskiego do nawiązałam współpracy z samorządami Ukrainy. Powiat podpisał umowę z władzami Dubna w 2006 r. natomiast Solec Kujawski podpisał umowę z Bashtanką w 2015 r. Jestem Radną Rady Powiatu Bydgoskiego V kadencji na lata 2014-2018.

Brałam/em udział w:

 1. Programy ukraińskie
  Jako: organizator wizyty studyjnej, organizator wizyty studyjnej
 2. Zjazd Absolwentów, Jasionka listopad 2011
  Jako: Uczestniczka
 3. Program Liderzy PAFW , edycja 2 (2006)
  Jako: Uczestniczka
 4. Program Samorządowy , wiosenna (2010)
  Jako: Uczestniczka

Szkoła Liderów dla mnie to: ciekawi Ludzie, inspiracja, motywacja i "miejsce mocy".