Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Alina Kierod

avatar

Alina Kierod

Kraj: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Miejscowość: Ruciane-Nida

Moja organizacja: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Działam na rzecz:

  • samorząd
  • rozwój lokalny
  • kultura
  • dzieci i młodzież
  • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: Absolwentka III edycji Szkoły Liderów. pedagog z wieloletnim stażem, założyciel i prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ambasador Lokalnego Funduszu Stypendialnego Dyplom z Marzeń, założycielka i kierownik Świetlicy Środowiskowej, założycielka i opiekun Wolontariatu Młodzieżowego, koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie, członek Forum Animatorów Społecznych, Sieci Organizacji Rozwoju Lokalnego HEROLD, Federacji Organizacji Socjalnych FOSA, organizator kolonii letnich, koordynator wielu projektów społecznych z Programu Równać Szanse, Funduszu Polsko-Litewskiego, Świetlica-Dzieci-Praca, Świetlica–Moje Miejsce, Patriotyzmu Jutra, Narodowego Centrum Kultury, Forum Polsko-Czeskiego, Pomocy Polakom i Polonii za granicą MEN, Partnerstwa Lokalnego PAFW, Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju Wiedzieć Jak, organizatorka młodzieżowych wymian międzynarodowych (Czechy, Słowacja, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa), współautorka książki Śmiało w przyszłość- jak realizować projekty z przestrzeni komunikacji społecznej, laureatka Nagrody Ministra MEN, nagród Kuratora Oświaty w Olsztynie, Starosty Piskiego, trzykrotnie nominowana do Wilków Piskich.

Brałam/em udział w:

  1. Daj głos mieszkańcom!

Szkoła Liderów dla mnie to: to szkoła życia, szkoła wysokich umiejętności i aktywator działań nie tylko lokalnych.