Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Agniezka Wieczorkowska

avatar

Agniezka Wieczorkowska

Kraj: Irlandia

Miejscowość: Dublin

Moja organizacja: Blue Pear - Association For Creative Education/ Forum Polonia/ Ballymun Intercultural Group/ Ballymun Active Disability Interest Group/ Polish Community Centre Biblary/ ZHP poza granicami kraju

Działam na rzecz:

  • rozwój lokalny
  • edukacja
  • dzieci i młodzież
  • Polonia
  • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: 1. Działania na rzecz Polonii oraz innych mniejszości narodowych mieszkających w Irlandii. 2. Wsparcie rodzin, edukacja rodziców na temat metod stymulowania rozwoju dzieci, rozwój dwujęzyczności; praca z dziećmi mająca na celu wykorzystanie ich potencjału i odkrywanie talentów. 3. Coaching, planowanie kariery zawodowej, rozwój kompetencji zawodowych i osobistych. 4. Wsparcie młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną oraz dotkniętych chorobą psychiczną.

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Liderów Polonijnych , Szkolenie Liderskie w Irlandii (2012)
    Jako: Uczestniczka

Szkoła Liderów dla mnie to: 1. Wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego przekładające się na moją efektywność i skuteczność w podejmowaniu działań społecznych w Irlandii. 2. Możliwość poznania wspaniałych ludzi, którzy tak jak ja chcą zmieniać otaczającą rzeczywistość na lepsze.