Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Tomasz Kostienko

avatar

Tomasz Kostienko

Kraj: Irlandia

Miejscowość: Dublin

Moja organizacja: ZHP pgk

Działam na rzecz:

  • edukacja
  • dzieci i młodzież
  • Polonia

Jestem liderką/liderem w: Jestem liderem w obszarze edukacji i wychowania dzieci. Działam wolontaryjnie na rzecz Polonii. (1) Byłem ponad 2 lata prezesem polskiej szkoły SEN (2) Jestem inicjatorem i pomysłodawcą powstania w Irlandii Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju (ZHP pgk) Funkcje: koordynator rozwoju ZHP w Irlandii, komendant szczepu w Dublinie, drużynowy zuchów, przewodniczący ZHP pgk w Irlandii.

Brałam/em udział w:

  1. Szkoła Liderów Polonijnych , Szkolenie Liderskie w Irlandii (2012)
    Jako: Uczestnik

Szkoła Liderów dla mnie to: (1) Możliwością tworzenia networking-u z innymi liderami w Irlandii i innych częściach świata. (2) Wymieniać doświadczenia i uczyć się wzajemnie z innymi liderami. (3) Odkrywanie nowych, interesujących form wzmacniania roli Polonii. Działania na jej rzecz. (4) Szkolenie umiejętności i cech liderskich/przywódczych.