Jesteś niezalogowany. Zaloguj się
Wyszukaj absolwentów

Absolwenci

Magdalena Sałek

avatar

Magdalena Sałek

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Miejscowość: Jabłonna

Moja organizacja: Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Lokalnego

Działam na rzecz:

  • samorząd
  • rozwój lokalny
  • edukacja
  • kultura
  • dzieci i młodzież
  • przeciw wykluczeniu społecznemu

Jestem liderką/liderem w: Socjolog i trener, animator społeczny od 9 lat związana jestem z sektorem pozarządowym na Lubelszczyźnie, gdzie koordynuje pracą rożnych zespołów projektowych. Od 2009 roku na stałe związana ze Stowarzyszeniem Wiosna. Obecnie w ramach projektu SZLACHETNA PACZKA pełnię rolę Koordynatora Wojewódzkiego tejże akcji w woj. lubelski i mazowieckim. Dodatkowo współpracuję jako animator z domami kultury, grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami. Od 2010 pełnie funkcję Radnej Gminy Jabłonna. Z grupą bliskich mi osób animujemy naszą społeczność lokalną to długa i kręta droga pełna wyzwań które przyjmujemy z wielką przyjemnością oraz poczuciem odpowiedzialności. Od 2009 roku organizujemy na terenie naszej wsi 2 wydarzenia społeczno-kulturalne, prowadzimy rejon SZLACHETNEJ PACZKI, a od 2011 roku - Pracownię Orange w Czerniejowie - miejsce rozwoju pasji i zainteresowań naszych mieszkańców.

Brałam/em udział w:

  1. Program Liderzy PAFW , edycja 9 (2013)
    Jako: Uczestniczka

Szkoła Liderów dla mnie to: szansa na stanie się lepszym liderem dla swoich mieszkańców, rozwój siebie to rozwój innych ludzi współpracujących ze nią.