You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Rafał Kornatka

avatar

Rafał Kornatka

Country: Irlandia

Town: Dublin

My organization: Polish Scouting Association

I act for:

  • culture
  • children and youth
  • Polish community abroad

I'm a leader in: Dyrektor i sekretarz w Polish Scouting Association w Irlandii. Ogranizacja działa już na terenie Dublin, Galway, Cork i Waterford a w przyszłości planowana jest ekspansja na pozostałe regiony. Członek Irish Polish Society w Dublinie i Polish Folk Dance Group 'Shamrock'. Ponadto powiernik w Collective Art Centre w Dublinie.

I took part in:

  1. School for Leaders for the Polish Community Abroad , Leadership Training in Ireland (2012)
    As: participant

For me the School for Leaders means: organizacja wspierająca polskich liderów zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju. Świetne prowadzone treningi, warsztaty i szkolenia pozwalają na wyłanianie coraz to nowych liderów wśród społeczności polonijnej.