You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Mateusz Cebula

avatar

Mateusz Cebula

Country: Polska

Region: podkarpackie

Town: Dębica/Kraków

My organization: Związek Harcerstwa Polskiego

I act for:

  • education
  • children and youth

I'm a leader in: Związku Harcerstwa Polskiego - pełnię funkcję Komendanta Hufca ZHP Dębica oraz Przewodniczącego Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

I took part in:

  1. Summer School (School for Leaders of Civil Society), edition XX (2012)
    As: participant

For me the School for Leaders means: Źródło nowej wiedzy, inspiracji oraz kontaktów z wartościowymi ludźmi. Jest to także punkt wyjścia to bardzo miłych wspomnień :)