You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Mateusz Eichner

avatar

Mateusz Eichner

Country: Polska

Region: śląskie

Town: Łaziska Górne

My organization: Centrum Społecznego Rozwoju

I act for:

  • local development
  • against social exclusion

I'm a leader in: psycholog, socjolog, doradca zawodowy, trener. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych, publikacji oraz badań społecznych i ewaluacyjnych dotyczących sfery społecznej. Specjalista z zakresu budowania partnerstw. Współautor podręcznika dotyczącego zawierania partnerstw i realizacji projektów partnerskich wydanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2011 roku. Autor wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej grup wykluczonych, doradca zawodowy. Od 2004 roku związany z Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, obecnie członek zarządu, współpracownik MOPS Katowice, prezes i współzałożyciel Centrum Społecznego Rozwoju (od 2004 roku), nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Jego zainteresowania związane są z nowymi formami aktywizacji jednostek i grup społecznych, partnerstwem oraz z ekonomią społeczną.

I took part in:

  1. Summer School (School for Leaders of Civil Society), edition XIV (2006)
    As: participant

For me the School for Leaders means: