You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Elżbieta Szarkowska

avatar

Elżbieta Szarkowska

Country: Polska

Region: podlaskie

Town: Sokółka

My organization: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce

I act for:

  • against social exclusion

I'm a leader in: Stowarzyszeniu UTW w Sokółce .Jako prezes stowarzyszenia organizuję działania zarządu i poszczególnych sekcji na rzecz seniorów i lokalnego środowiska. Jestem pomysłodawcą i koordynatorem różnorodnych projektów w zakresie edukacji , aktywnego spędzania czasu seniorów, integracji z innymi organizacjami i stowarzyszeniami ,przeciwdziałających osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

I took part in:

  1. ABC of Leadership, Białystok (2011)

For me the School for Leaders means: nowe wyzwanie na drodze do doskonalenia i samorozwoju, okazja do sprawdzenia jaki styl liderowania dominuje w moich działaniach. .okazja do wymiany doświadczeń ,nowe kontakty i pomysły na działanie i współpracę