You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Elżbieta Iwanicka

avatar

Elżbieta Iwanicka

Country: Polska

Region: lubelskie

Town: Lublin

My organization: Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP w Lublinie

I act for:

  • local development
  • children and youth
  • against social exclusion

I'm a leader in: Jestem koordynatorem Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza,który działa w Lublinie od 2007r. Naszym celem jest rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. Wielopokoleniowa grupa wolontariuszy : seniorzy studenci, młodzież pracuje na rzecz osób starszych, samotnych ,wykluczonych, dzieci specjalnej troski ,chorych, Jako wolontariusz współpracuję z wieloma organizacjami pracującymi na rzecz osób potrzebujących . Prowadzę warsztaty zajęć twórczych dla dzieci przebywających w szpitalu, dzieci specjalnej troski, seniorów .Byłam Koordynatorem projektu "Kurtyna w Górę" 2009/2010 oraz projektu "Gramy Razem" 2011 /12realizowanego w ramach konkursu SENIORZY W AKCJI Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" Brałam udział w przygotowaniach X Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, pracowałam jako ekspert w przygotowywaniach Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem na lata 2010-2015.Zostałam laureatką konkursu Konkursu " SENIORZY W AKCJI".UTW dla społeczności w kategorii Wolontariusz UTW 2012

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 6 (2010)
    As: participant

For me the School for Leaders means: INWESTYCJA W SIEBIE CIEKAWE DOŚWIADCZENIE SUPER INTEGRACJA.