You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Anna Kutkowska

avatar

Anna Kutkowska

Country: Polska

Region: kujawsko-pomorskie

Town: Gądecz

My organization: Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny"

I act for:

  • local development

I'm a leader in: Zajmuje się rozwojem lokalnym, działam na rzecz edukacji dzieci i dorosłych na terenach wiejskich. Ważną dziedziną jest pobudzanie mieszkańców wsi do aktywności lokalnej.

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 2 (2006)
    As: participant

For me the School for Leaders means: ogromne wsparcie w mojej pracy ale też rozwoju osobistym. Dzięki szkole i mojemu tutorowi udało mi się uporządkować moje działania . Nauczyłam się rozdzielać pracę od życia prywatnego !!!!!!!!!