You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Joanna Pietrasik

avatar

Joanna Pietrasik

Country: Polska

Region: mazowieckie

Town: Warszawa

My organization: Fundacja Civis Polonus

I act for:

  • local development
  • education
  • children and youth

I'm a leader in: Od 9 lat tworzę, kieruję i rozwijam Fundację Civis Polonus. Celem Fundacji jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym zdaniem dobre państwo, jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli. Otwarci to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie. Kompetentni obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia, wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci. Zaangażowani, czyli wierzących w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych. Cel działania Fundacji staram się realizować, podejmując różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek, jako obywateli. Więcej informacji na naszej stronie: www.civispolonus.org.pl

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 4 (2008)

For me the School for Leaders means: Niesamowici ludzie i zespół, od których się uczę i czerpię inspiracje.