You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Alina Dębowska

avatar

Alina Dębowska

Country: Polska

Region: podlaskie

Town: Bielsk Podlaski

My organization: Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego

I act for:

  • local development
  • education
  • culture
  • children and youth
  • against social exclusion

I'm a leader in: Antropolog kultury, muzealnik, animator kultury. Autor i realizator wielu projektów edukacyjnych dotyczących sztuki, historii, archeologii i ochrony szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Podlasia. Działam na rzecz społeczności lokalnej, realizuję projekty dla dzieci i młodzieży ze wsi i małego miasta wyrównujące ich start w dorosłe życie. Współautorka jedynej i największej internetowej bazy ręcznika obrzędowego www.bielskirecznik.pl, objętej honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Jestem organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Jan Paweł III w oczach dziecka", pod patronatem MEN i J.E.Biskupa Drohiczyńskiego. W swojej pracy społecznej jak i muzealnej wykorzystuję wiedzę zdobytą w Programie Liderzy PAFW. Ukończyłam UAM-Instytut Etnologii w Poznaniu i podyplomówkę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2009r. działam w stowarzyszeniu Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego. Od 2005 roku zrealizowałam ponad 30 projektów edukacyjnych i badawczych w ramach ngo..

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 4 (2008)
    As: participant, participant

For me the School for Leaders means: wielka przygoda, nowe znajomości i możliwości. Dzięki udziałowi w szkole "dorosłam" i założyłam stowarzyszenie.