You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Michał Góras

avatar

Michał Góras

Country: Polska

Region: mazowieckie

Town: Mińsk Mazowiecki

My organization: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mińsk Maz,

I act for:

  • self-government
  • local development
  • education
  • culture

I'm a leader in: Michał Góras - 33 lata, politolog, specjalista ds. public relations. Ukończył politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent Studium Generale Europa oraz Studium Pedagogizacji na UKSW. Jest absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych (2002). W 2008 r. ukończył Podyplomowe Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2010 roku ukończył Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Samorządu Terytorialnego w SGH. W 2011 ukończył Akademię Służby Publicznej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organizacjach pozarządowych, samorządzie studenckim oraz administracji rządowej i samorządowej. Podczas studiów przez trzy kadencje był członkiem Parlamentu Studentów UKSW (m.in. Przewodniczącym Parlamentu oraz reprezentował studentów w Senacie UKSW). W latach 2004-2005 współpracował z Dyrektorem Programu 1 TVP S.A. (pełnił funkcję Sekretarza Komisji ds. 25-lecia Solidarności w TVP S.A). W latach 2006-2007 pracował w Gabinecie Politycznym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, następnie (2007-2008) w Narodowym Centrum Kultury. W latach 2008-2010 pracował na stanowisku kierowniczym w Sejmie. Radny Powiatu Mińskiego III kadencji. Członek Komisji Budżetu, Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Powiatu, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz doraźnej Komisji Statutowej. W 2010 r. wyróżniony tytułem "Samorządowiec 2010 w Powiecie Mińskim". Od 2010 roku radny Mińska Mazowieckiego. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, pracuje w Komisji Spraw Społecznych i Zespole ds. Inicjatywy Lokalnej. Członek Rady Muzeum Ziemi Mińskiej. Był Kierownikiem Gminnego Centrum Informacji w Halinowie, jednostki wyróżnionej za realizację akcji "Masz Głos Masz Wybór". Ekspert Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Żonaty, tata Franciszka i Zuzanny Faustyny. Mieszka w Mińsku Mazowieckim.

I took part in:

  1. Summer School (School for Leaders of Civil Society), edition X (2002)

For me the School for Leaders means: