You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Urszula Lola

avatar

Urszula Lola

Town: Białystok

My organization: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Wyrównywania Szans SOKRATES, Niezależne Zrzeszenie Studentów

 

I took part in:

  1. Summer School (School for Leaders of Civil Society), edition XVI (2008)

For me the School for Leaders means: