You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Beata Righesso

avatar

Beata Righesso

Country: Francja

Town: Lizac

My organization: Stowarzyszenie Polsko-Francuskie - Polonia 82

I act for:

  • Polish community abroad

I'm a leader in: Skończyłam Filologie Romańską na Uniwersytecie Warszawskim. Od 14 lat mieszkam we Francji. Pracuje w Biurze Informacji dla Młodzieży. Zajmuje sie informacja, dokumentacja i programami europejskimi dla młodzieży. Jestem tutorem wolontariuszy europejskich. W wolnym czasie zajmuje sie stowarzyszeniem Polonia 82. Jest to stowarzyszenie, zarejestrowane w Prefekturze w styczniu 2010. Głównymi celami Polonii 82 jest : rozpowszechnianie tożsamości francusko-polskiej w środowisku wspólnoty francuskiej, promocja znajomości języka i kultury polskiej, wsparcie Polonii mieszkającej we Francji na stałe lub czasowo oraz współpraca ze stowarzyszeniami mającymi podobne cele społeczne, kulturowe i sportowe.

I took part in:

  1. School for Leaders for the Polish Community Abroad , European School for Leaders of the Polish Community Abroad (2010)

For me the School for Leaders means: