You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Lucyna Wawreszuk

avatar

Lucyna Wawreszuk

Country: Polska

Region: podlaskie

Town: Hajnówka

My organization: Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych

I act for:

  • education

I'm a leader in: Od 1990 r. pracowałam jako nauczyciel-oligofrenopedagog w Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce - jedynej w powiecie hajnowskim szkole zajmującej się edukacją dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2006 roku do 2008r. koordynowałam i realizowałam w szkole projekty edukacyjne z Programu RITA Fundacji Edukacja dla Demokracji, finansowane przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Dzięki nim Zespół Szkół Specjalnych nawiązał współpracę z wieloma ośrodkami w kraju zajmującymi się edukacją dzieci niepełnosprawnych oraz z 21 Centrami Korekcyjno-Rozwijającego Kształcenia i Rehabilitacji oraz z 6 Szkołami Specjalnymi w województwie brzeskim na Białorusi. Dzięki realizacji tych projektów nauczyciele po obu stronach granicy poznali m.in. nowe metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W 2008 roku podjęłam edukację w Szkole Liderów PAFW, której pomoc i współpraca z Tutorem przyczyniła się do założenia Fundacji Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych "KAJA". Głównym jej celem jest wspieranie, podejmowanie, realizacja i promocja różnorodnych działań edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo zamieszkałej na terenach wiejskich i małych miast w powiecie hajnowskim. Fundacja wspomagała edukację w Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce oraz w małej wiejskiej Szkole Podstawowej w Orzeszkowie k/Hajnówki poprzez organizowanie różnorodnych pozalekcyjnych, wakacyjnych i feryjnych zajęć. W 2011r. Fundacja KAJA stała się organem prowadzącym dla pierwszej w powiecie hajnowskim Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie. Działalność społeczna zarówno podczas realizacji międzynarodowych projektów z Białorusią, w ramach działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Hajnówce oraz kilkunastu projektów w ramach działalności Fundacji KAJA, przyczyniła się do integracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz dała wiele osobistych satysfakcji. Świadomość wpływu współpracy z Białorusią na wiele pozytywnych zmian zachodzących w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych jest nieocenionym społecznie użytecznym sukcesem. Jednym z nich jest projekt inwestycyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce pn. Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Dzięki temu projektowi uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Hajnówce dnia 1 września 2012r. rozpoczęli naukę i pracę w całodobowym, wyremontowanym i bogato wyposażonym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce. Spełniły się wieloletnie marzenia zarówno uczniów, rodziców, nauczycieli, jak i moje. W dniu uruchomienia Ośrodka objęłam funkcję dyrektora, z której zamierzam wywiązywać się odpowiedzialnie, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte również w Szkole Liderów PAFW.

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 4 (2008)
    As: participant

For me the School for Leaders means: Akumulator chęci społecznych działań na rzecz na rzecz osób niepełnosprawnych, bogate źródło wymiany doświadczeń między ludźmi tzw. pozytywnie zakręconymi .