You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Ryszard Tomaszewicz

avatar

Ryszard Tomaszewicz

Country: Litwa

Town: Stare Troki

My organization: ZPL

I act for:

  • self-government
  • Polish community abroad

I'm a leader in: www.zpl.lt pracuję w Administracji Samorządu Miasta Wilna, działam na rzecz rozwoju lokalnego, a w szczególności rozwoju środowiska polonijnego na Litwie, mineło 10 lat jak jestem w związku małżeńskim z Katarzyną (jest z Ukrainy Wschodniej, niedawno tą część dotkęła wojna), córka Dominika już przygotowuje się do 1 klasy

I took part in:

  1. Summer School (School for Leaders of Civil Society), edition III (1996)

For me the School for Leaders means: taka wysepka o znaczeniu międzynarodowym, która dba o nasze aktywa "kapital intelektualny", my zaś go inwestujemy w działalność społeczną, polityczą i kulturową. Razem potrafimy więcej!