You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Joanna Mieszkowicz

avatar

Joanna Mieszkowicz

Country: Polska

Region: małopolskie

Town: Kraków

My organization: Fundacja

I act for:

  • local development
  • education
  • ecology

I'm a leader in: Założycielka i Prezes Fundacji Aeris Futuro (www.aeris.eko.org.pl) Koordynator wielu projektów ekologicznych w ramach organizacji pozarządowych (gł. CZAS NA LAS, Fundusz Kropli Beskidu) oraz Ogólnopolskiego Forum Edukacji Ekologicznej \"Eko Media Forum 2003\" w czasie Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu. Doświadczona w opracowywaniu programów ochrony środowiska dla gmin i powiatów (firma Abrys). Wykładowca podyplomowego studium ochrony przyrody w IOP PAN w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji oraz warsztatów o tematyce zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu, zarządzania organizacją i projektami. Z wykształcenia magister inżynier ochrony środowiska o specjalności zarządzanie środowiskiem (Akademia Rolnicza w Poznaniu, stypendium naukowe w Ghent University w Belgii).

I took part in:

  1. Summer School (School for Leaders of Civil Society), edition XIV (2006)

For me the School for Leaders means: