You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Andrzej Zaręba

avatar

Andrzej Zaręba

Town: Warka

My organization: Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

I'm a leader in: Zainicjowalem powstanie w 2003 roku Stowarzyszenia W.A.R.K.A. - organizacji pozarządowej, której glównym celem jest wspieranie rozwoju aktywnego spoleczeństwa w powiecie grójeckim. Od 2006 roku stowarzyszenie prowadzi Program Grantowy "Dzialaj Lokalnie" i jest corocznie zaliczane do najbardziej efektywnych Lokalnych Organizacji Grantowych w Polsce. Zainicjowalem utworzenie w powiecie grójeckim Lokalnej Grupy Dzialania "Kraina Kwitnących Sadów" w której pelnię funkcje Przewodniczącego Rady. Grupa realizować będzie na obszarze 7 gmin Program LEADER. Uczestniczylem aktywnie w pracach Spolecznego Komitetu Budowy Pomnika Piotra Wysockiego, który w 2007 roku doprowadzil do odsłonięcia w Warce pomnika Piotra Wysockiego. Dzialam na rzecz aktywizacji spolecznej bo wierzę, że dzialanie oddolne jest najważniejszym elementem rozwoju lokalnego na który możemy mieć wplyw wszyscy. Wystarczy tylko chcieć...

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 5 (2009)
  2. Self-Government Program, spring (2010)

For me the School for Leaders means: