You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Agnieszka Stefaniuk

avatar

Agnieszka Stefaniuk

Country: Polska

Region: lubelskie

Town: Włodawa

My organization: Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

I act for:

  • local development
  • education
  • culture
  • children and youth

I'm a leader in: Nauczycielka, dyerktor niepublicznych szkół: Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włodawie. Założycielka i przewodnicząca Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego. Koordynator licznych projektów edukacyjnych z Programów PAFW, m.in.z Programu \"Równać Szanse\": \"Miejsca bliskie i niezwykłe\", Nadbużańskie Centrum Edukacyjne \"ZooM\", \"Aktywna edukacja - ZooM 2, z Programu \"RITA\"„Dwa światy nad Bugiem”, „Dwa światy nad Bugiem. Nowe wyzwania!”, „Trzy światy nad Bugiem. Nadbużańskie szkoły w Europie”, „Polsko – białoruskie rozmówki regionalne” W swojej działalności społecznej zajmuje się szeroko pojętą edukacją i wychowaniem.

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 1 (2005)
    As: participant

For me the School for Leaders means: Szkoła życia.