You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Łukasz Broniszewski

avatar

Łukasz Broniszewski

Country: Polska

Region: kujawsko-pomorskie

Town: Toruń

My organization: Fundacja Stabilo

I act for:

  • local development
  • education
  • culture
  • against social exclusion

I'm a leader in: Absolwent filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkoły Partycypacji Społecznej. Działacz społeczny - prezes zarządu Fundacji Stabilo, pracuje również w zarządach Kujawsko-Pomorskiej i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, członek Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Członek Komitetów Monitorujący Cyfrowa Polska i Inteligentny Rozwój 2014-2020. Koordynator projektów, trener, fundraiser. Jako ekspert współtworzył dokumenty strategiczne i programowe na poziomie lokalnym i centralnym związane z funkcjonowaniem III sektora m.in. Krajowy Program Ekonomii Społecznej i Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. Jako trener i doradca specjalizuje się m.in. partycypacji publicznej, współpracy międzysektorowej, fundraisingu. zarządzaniu NGO i projektami.

I took part in:

  1. Summer School (School for Leaders of Civil Society), edition XVI (2008)

For me the School for Leaders means: Nieustająca inspiracja :)