You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Joanna Gasiuk-Barcelloa

avatar

Joanna Gasiuk-Barcelloa

Town: Warszawa

My organization: Fundacja Mederi

I'm a leader in: - Od 2004 roku działam na rzecz Fundacji Mederii i zajmuje się projektami współpracy z lekarzami z Białorusi i Ukrainy, projektami na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Reprezentuje Fundację w Komisji Dialogu Społecznego ds. niepełnosprawnych i w Komisji Dialogu Społecznego ds. przeciwdziałania przemocy. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej biorę udział w pracach zespołu oceniającego projekty w zakresie pomocy społecznej na Żoliborzu oraz w WCPR gdzie brałam udział w pracach zespołu oceniającego projekty aktywizacji osób niepełnosprawnych.

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 3 (2007)

For me the School for Leaders means: