You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Maciej Pietrzykowski

avatar

Maciej Pietrzykowski

Country: Polska

Region: małopolskie

Town: Kraków

My organization: samorząd adwokacki

I act for:

  • business
  • education
  • children and youth
  • against social exclusion

I'm a leader in: Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent I Rocznika Szkoły (1994). B. członek Zarządu Krajowego Młodych Demokratów i członek Unii Demokratycznej (1993-1996). Członek Korporacji Arkonia. 1994-1995 student Wydziału Prawa i Administracji UW, student i abslowent Wydziału Prawa i Administracji UJ (1995-1999). 2003 Zdobywca I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Od 2003 roku adwokat. Od 2007 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od 2007 koordynator działań Pro Bono Izby Adwokackiej w Krakowie i członek komisji szkolenia aplikantów. W 2008 nominowany do nagrody Prawnika Pro Bono Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych idziennika Rzeczpospolita. Od 2010 Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Pomocy Pro Bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od 2010 roku członek Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie.

I took part in:

  1. Summer School (School for Leaders of Civil Society), edition I (1994)

For me the School for Leaders means: Wspaniałe wspomnienie, otwarcie nowych horyzontów i świetny kapitał startowy na początku mojej działalności.