You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Hanna Wronka

avatar

Hanna Wronka

Country: Polska

Region: mazowieckie

Town: Strachówka

My organization: Koło Gospodyń Wiejskich w Równem ,Ochotnicza Straż Pożarna w Równem

I act for:

  • self-government
  • local development
  • education
  • culture
  • children and youth

I'm a leader in: Od 10 lat pełnię funkcje sołtysa Równe ,w latach 2010-2014 radna gminy Strachówka ,w latach 2008-2015 członek rady LGD\\\"RW\\\" w Tłuszczu -obecnie od 2015 roku członek zarządu LGD\\\"RW\\\" w Tłuszczu, od 2008 roku członek w OSP Równe , od 2014 roku członek Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza ,przewod.KGW Równe od 2009 roku, od 31.05.2016 roku członek Rady RZKiOR w Ostrołęce.Jestem liderką społeczną .Działam w środowisku lokalnym. Znakomicie znam potrzeby mojej społeczności. Jestem pracowita ,uczciwa, odpowiedzialna, sumienna i uśmiechnięta. Chciałabym bardziej rozwinąć swoje zdolności , które dadzą mi szansę na nowe pomysły. Posiadam doświadczenie w realizacji projektów. Doskonale radzę sobie z obsługą komputera. Umiem pracować w grupie, jak samodzielnie. Jestem kreatywna w tym co robię ,sprawia mi to wielką satysfakcję .Piszę projekty i aktywizuję tych od najmłodszych do najstarszych .Organizuję wspólnie z organizacjami pozarządowymi mojego terenu cykliczny Dzień Ziemniaka w Równem, spotkania integrujące tj:Dzień Kobiet,Dzień Matki,Wigilia, zapusty ,jajeczko wielkanocne .Powołałam zespół artystyczny przy KGW Równe w partnerstwie z OSP Równe ,który uświetnia wydarzenia lokalne ,gminy czy powiatu. Współpracuję z innymi organizacjami pozarządowymi z ternu gminy czy powiatu.Mam potencjał i chcę wraz z społecznością budować nowe kierunki rozwoju i nie zatracając przy tym tradycji i dorobku kulturowego minionych pokoleń. Jestem laureatką wielu nagród i konkursów np:Najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu-2011rok, Najaktywniejsza liderka KSOW obszarów wiejskich -2013, nagroda czytelników w plebiscycie \\\"Wieś jest kobietą\\\"czy nagroda \\\"Sołtys Roku 2015\\\".Swoim doświadczeniem dzielę się z innymi sołtysami jako prelegentka podczas konferencji i szkoleń dla przedstawicieli środowisk wiejskich.

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 10 (2014)

For me the School for Leaders means: To zdobycie wiedzy ,poznanie nowych osób, wymiana doświadczeń. Nabycie nowych umiejętności w programie ułatwi mi pozyskać fundusze dla społeczności lokalnej.Myślę, że moje doświadczenie, wykształcenie i cechy charakteru predysponują mnie do udziału w szkole Liderów .