You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Leonard Jagoda

avatar

Leonard Jagoda

Country: Polska

Region: śląskie

Town: Koziegłowy

My organization: Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy

I act for:

  • local development

I'm a leader in: Stowarzyszeniu dla Rozwoju Gminy Koziegłowy, którego głównym celem statutowym jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Współdziałanie z innymi organizacjami i lokalnym samorządem. Stowarzyszenie specjalizuje się w działaniach na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Ziemi Koziegłowskiej. Jestem autorem obszernej publikacji historycznej pt. Koziegłowy i Wolna Wieś Gniazdów. Ponadto założycielem i społecznym kustoszem Galerii Barbórka (muzeum). Obecnie pracuję nad tworzeniem Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 10 (2014)

For me the School for Leaders means: Źródło wiedzy o inicjatywach społecznych podejmowanych w terenie. Przegląd dobrych praktyk. Szkoła kształtowania osobowości i ścieżka rozwoju intelektualnego.