You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Katarzyna Oleś

avatar

Katarzyna Oleś

Country: Polska

Region: śląskie

Town: Orzesze

My organization: Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych Dobrze Urodzeni

I act for:

  • education

I'm a leader in: Z zawodu jestem położną, coachem i trenerką. Działam w stowarzyszeniu Dobrze Urodzeni, którego jestem jedną z założycielek i prezeską. Naszym celem jest umożliwienie swobodnego wyboru miejsca i rodzaju porodu, wspieranie rodzin w okresie okołoporodowym, przywrócenie społecznego znaczenia porodu - wierzymy bowiem, że przyjście człowieka na świat nie jest wyłącznie wydarzeniem medycznym ale ma bardzo wiele wymiarów, jest bardzo ważne dla jakości życia rodzącego się dziecka i jego matki, ich bliskich - ale także ma aspekt społeczny. Nasze działania skierowane są do rodziców i profesjonalistów (przede wszystkim położnych), bo zmiana możliwa jest tylko wtedy, kiedy obydwie te grupy działają wspólnie. Jestem (wraz z koleżankami z zarządu) osobą zarządzająca stowarzyszeniem i reprezentująca go na zewnątrz, ale także sama praktykuję niezależne położnictwo: przyjmuję porody w domu, wspieram rodziców i szkolę. Jestem autorką wielu artykułów, prowadzę forum dla rodziców i rubrykę w magazynie \"Dziecko\" - staram się zachwycić innych porodem, który jest niezwykle złożonym procesem rozgrywającym się na wielu poziomach. Staram się także mieć wpływ na działania systemowe, dlatego jestem czynnie zaangażowana w pracę samorządu pielęgniarek i położnych - od 1991 roku działam w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Do pracy motywuje mnie wiara, że sposób rodzenia się człowieka ma wpływ nie tylko na niego samego, ale także na to w jakim świecie żyjemy.

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 6 (2010)
    As: tutor

For me the School for Leaders means: Możliwość poznania innych ludzi i ich światów, inspiracji, rozwoju.