You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Elżbieta Wysocka

avatar

Elżbieta Wysocka

Country: Polska

Region: kujawsko-pomorskie

Town: Solec Kujawski

My organization: Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego

I act for:

 • self-government
 • local development
 • business
 • education
 • children and youth
 • Polish community abroad

I'm a leader in: Jestem absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2000 r. zainicjowałam powołanie Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego, w którym pełnię funkcję prezesa. Stowarzyszenie od 2005 r. ma status OPP. Z zebranych środków z 1%, środków pozyskanych w konkursach oraz darowizn fundujemy stypendia, w tym: Stypendia Rozwojowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów - mieszkańców naszej gminy oraz powiatu bydgoskiego jak np. stypendia dla "Mistrzów Matematyki" czy młodych muzyków. W latach 2006 - 2016 SRSK przyznało ponad 70 stypendiów na ogólną kwotę ponad 130.000 pln. Działam również w innych organizacjach pozarządowych, w tym: jako wiceprezes Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w Lokalnej Grupie Działania "Trzy Doliny" obejmującej powiat bydgoski. W K-P FOP jestem członkiem Kapituły certyfikującej opp a od 2016 r. członkiem Kapituły wyróżniającej jst z województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem członkiem zespołu roboczego opracowującego "Wieloletni Program Współpracy Samorządu Woj. Kuj-Pom z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program operacyjny Woj. Kuj-Pom na lata 2014-2020. Zawodowo pracuję jako coach i mentor w różnych projektach na terenie kraju, w tym w Ogólnopolskim Programie Mentoringowym YBP - Youth Business Poland. Jestem fundraiserem pozyskującym fundusze na rzecz swojej organizacji oraz dla osób potrzebujących pomocy. Zachęciłam władze Starostwa Bydgoskiego oraz Solca Kujawskiego do nawiązałam współpracy z samorządami Ukrainy. Powiat podpisał umowę z władzami Dubna w 2006 r. natomiast Solec Kujawski podpisał umowę z Bashtanką w 2015 r. Jestem Radną Rady Powiatu Bydgoskiego V kadencji na lata 2014-2018.

I took part in:

 1. Ukrainian programs
  As: organizer of the study visit, organizer of the study visit
 2. Alumni Reunion, Jasionka November 2011
  As: participant
 3. PAFF Leaders Program, edition 2 (2006)
  As: participant
 4. Self-Government Program, spring (2010)
  As: participant

For me the School for Leaders means: ciekawi Ludzie, inspiracja, motywacja i "miejsce mocy".