You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Andrzej Łuksza

avatar

Andrzej Łuksza

Country: Litwa

Town: Wilno

My organization: Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona

I act for:

  • local development
  • business
  • education
  • children and youth
  • Polish community abroad

I'm a leader in: Środowisku przedsiębiorców wileńszczyzny. Aktywnie wspieram szkolnictwo polskie i popularyzacje przedsiębiorczości.

I took part in:

  1. School for Leaders for the Polish Community Abroad , School for Leaders of the Polish Community in Central Europe (2014)
    As: participant

For me the School for Leaders means: Pozytywne doświadczenie, nowe kontakty i przykład, jak można zebrać ważne, ciekawe i potrzebne tematy i ciekawie przekazać grupie zainteresowanych.