You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Janusz Kizieniewicz

avatar

Janusz Kizieniewicz

Country: Litwa

Town: Wilno

My organization: Związek Polaków na Litwie

I act for:

  • local development
  • business
  • education
  • culture
  • Polish community abroad

I'm a leader in: środowisku polonijnym na Litwie. Posiadam doświadczenie w zarządzaniu projektami, organizowaniu konferencji oraz szkoleń.

I took part in:

  1. School for Leaders for the Polish Community Abroad , School for Leaders of the Polish Community in Central Europe (2014)
    As: participant

For me the School for Leaders means: Podróż, której nie da się zapomnieć. Nowe cele i najlepsza motywacja do diałania na rzecz środowiska polonijnego na Litwie.