You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Daniel Podobiński

avatar

Daniel Podobiński

Country: Polska

Region: opolskie

Town: Wierzbie

My organization: Partnerstwo Borów Niemodlińskich

I act for:

  • local development
  • culture
  • children and youth
  • ecology

I'm a leader in: Członek założyciel i prezes Stowarzyszenia Panorama Wierzbia, członek założyciel lokalnej grupy działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich, koordynator Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich 2007-2013; ze szczególną motywacją do działania na rzecz młodzieży, ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i ładu przestrzennego. Od 2013 r. członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, koordynator programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj lokalnie" w Borach Niemodlińskich, od 2014 koordynator merytoryczny pilotażowego programu ochrony wilgotnych łąk Borów Niemodlińskich "Derkacz" realizowanego we współpracy z Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody z Wrocławia, od 2013 r. lider opolskiej sieci LGD w zakresie wdrożenia mechanizmu CLLD-RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w województwie opolskim.

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edition 8 (2012)
    As: participant

For me the School for Leaders means: ludzie, doświadczanie zmian, samoświadomość, otwartość, różnorodność, dobre emocje i groszki, jezioro, gra w tenisa bez rakiet w fontannie bez wody