You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Agniezka Wieczorkowska

avatar

Agniezka Wieczorkowska

Country: Irlandia

Town: Dublin

My organization: Blue Pear - Association For Creative Education/ Forum Polonia/ Ballymun Intercultural Group/ Ballymun Active Disability Interest Group/ Polish Community Centre Biblary/ ZHP poza granicami kraju

I act for:

  • local development
  • education
  • children and youth
  • Polish community abroad
  • against social exclusion

I'm a leader in: 1. Działania na rzecz Polonii oraz innych mniejszości narodowych mieszkających w Irlandii. 2. Wsparcie rodzin, edukacja rodziców na temat metod stymulowania rozwoju dzieci, rozwój dwujęzyczności; praca z dziećmi mająca na celu wykorzystanie ich potencjału i odkrywanie talentów. 3. Coaching, planowanie kariery zawodowej, rozwój kompetencji zawodowych i osobistych. 4. Wsparcie młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną oraz dotkniętych chorobą psychiczną.

I took part in:

  1. School for Leaders for the Polish Community Abroad , Leadership Training in Ireland (2012)
    As: participant

For me the School for Leaders means: 1. Wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego przekładające się na moją efektywność i skuteczność w podejmowaniu działań społecznych w Irlandii. 2. Możliwość poznania wspaniałych ludzi, którzy tak jak ja chcą zmieniać otaczającą rzeczywistość na lepsze.