You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Michał Malec

avatar

Michał Malec

Town: Zamość

My organization: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Polski Wschodniej - For Eastern Poland

I'm a leader in: Radny Rady Miasta Zamość, Przedsiębiorca www.broadway-club.pl , Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Polski Wschodniej - For Eastern Poland

I took part in:

  1. Summer School (School for Leaders of Civil Society), edition XIV (2006)

For me the School for Leaders means: