You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

DOROTA STROMIDLO

avatar

DOROTA STROMIDLO

Country: Włochy

Town: UDINE

My organization: Stowarzyszenia Promocji Spolecznej Polonik (Associazione di Promozione sociale Polonik)

I act for:

  • local development
  • education
  • culture
  • children and youth
  • Polish community abroad

I'm a leader in: Jestem prezesem Stowarzyszenia Promocji Spolecznej Polonik (Associazione di Promozione sociale Polonik), ktore dziala na terenie Regionu Friuli Wenecja-Julijska w polnocno-wschodnich Wloszech. Polonik rozpoczął oficjalną działalność w marcu 2013, jednak z inicjatywy członków Stowarzyszenia od 2012 organizowane są działania mające na celu tworzenie więzi między rodakami mieszkającymi w naszym Regionie, podtrzymywanie trwałych związków z Polską, jak i te promujące Polskę. Od września 2012 z inicjatywy Stowarzyszenia działa Szkola „Polskie ABC” dla dzieci i młodzieży. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest promowanie i szerzenie kultury polskiej, tradycji i języka polskiego, wzmacnianie korzeni i tożsamości polskiej. Ważną działalnością Stowarzyszenia jest integracja międzykulturowa. POLONIK ma być w założeniu swoistym mostem łączącym różne kultury, w szczególności polską i włoską, prowadzącym do integracji i polepszenia współpracy pomiędzy różnymi grupami etnicznymi. Szczególna uwaga Stowarzyszenia skierowana jest na dzieci i młodzież. Stowarzyszenie działa także na polu pomocy społecznej. Zajmuje się poradnictwem i niesieniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W przyszłości Stowarzyszenie pragnie rozwinąć wzajemną pomoc poprzez organizowanie i propagowanie banku czasu, jak również podejmowanie konkretnych działań z myślą o wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.

I took part in:

  1. School for Leaders for the Polish Community Abroad , School for Leaders of the Polish Community in Western Europe 2013 (2013)
    As: participant

For me the School for Leaders means: Programy szkolenia byl imponujacy. Szkolenie bylo zorganizowane na wysokim poziomie. SLP to dla mnie to dobrze wykorzystany czas, wiele się nauczylam. Szkolenie to cwiczenia i warszaty outdoorowe, w ktore wplatala się teoria o liderstwie, o wlasnej motywacji i motywowaniu i angazowaniu ludzi do wspolnej pracy, kreowaniu wizerunku, a także techniki pubblic relation czy debaty oksfordzkie. Szkolenie to takze wizyty studyjne, a w ich trakcie spotkania z działaczami organizacji pozarządowych, których polaczyla pasja twórcza i chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych ludzi i srodowiska, w ktorym zyja. Szkolenie to wyklady i spotkania z pracownikami polskich instytucji, politykami, działaczami społecznymi, przedstawicielami świata nauki i kultury oraz przedstawicielami biznesu. Osobiste spotkanie i obserwacja z bliska liderów, którzy osiagnęli zawodowy sukces uważam za niesamowicie stymulujace. Szczegolenie interesujaca była dla mnie roznorodnosc zagadnien, które jednak koncentrowaly się wokół motywu przewodniego, a więc kreowania wizruneku Polski za granicami naszego kraju, promowania kultury polskiej, wzmacniania korzenie i tożsamości polskiej. Bardzo wazna była dyskusja o integracji Polonii i jej wspolpracy z lokalnym srodowiskiem w kraju zamieszkania. Uczestniczenie w Szkole Liderow wzmocnilo moją osobowość i wiarę w to, aby kontynuować moje zamierzenia oraz to, ze moje zaangażowanie oraz umiejetna wspolpraca z ludzmi to szansa na sukces dla Polonika. Praca w międzynarodowej grupie pozwolila, natomiast, na nawiązanie nowych kontaktów do współpracy, dala możliwość posłuchania jak inni realizują podobne przedsięwzięcia i czerpania z tego inspiracji a w przyszłości na pewno realizacji wspólnych projektow, które narodzily się w kulurach Szkoly Liderow Polonijnych Europy Zachodniej.