You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Tomasz Kostienko

avatar

Tomasz Kostienko

Country: Irlandia

Town: Dublin

My organization: ZHP pgk

I act for:

  • education
  • children and youth
  • Polish community abroad

I'm a leader in: Jestem liderem w obszarze edukacji i wychowania dzieci. Działam wolontaryjnie na rzecz Polonii. (1) Byłem ponad 2 lata prezesem polskiej szkoły SEN (2) Jestem inicjatorem i pomysłodawcą powstania w Irlandii Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju (ZHP pgk) Funkcje: koordynator rozwoju ZHP w Irlandii, komendant szczepu w Dublinie, drużynowy zuchów, przewodniczący ZHP pgk w Irlandii.

I took part in:

  1. School for Leaders for the Polish Community Abroad , Leadership Training in Ireland (2012)
    As: participant

For me the School for Leaders means: (1) Możliwością tworzenia networking-u z innymi liderami w Irlandii i innych częściach świata. (2) Wymieniać doświadczenia i uczyć się wzajemnie z innymi liderami. (3) Odkrywanie nowych, interesujących form wzmacniania roli Polonii. Działania na jej rzecz. (4) Szkolenie umiejętności i cech liderskich/przywódczych.