You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Magdalena Sałek

avatar

Magdalena Sałek

Country: Polska

Region: lubelskie

Town: Jabłonna

My organization: Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Lokalnego

I act for:

  • self-government
  • local development
  • education
  • culture
  • children and youth
  • against social exclusion

I'm a leader in: Socjolog i trener, animator społeczny od 9 lat związana jestem z sektorem pozarządowym na Lubelszczyźnie, gdzie koordynuje pracą rożnych zespołów projektowych. Od 2009 roku na stałe związana ze Stowarzyszeniem Wiosna. Obecnie w ramach projektu SZLACHETNA PACZKA pełnię rolę Koordynatora Wojewódzkiego tejże akcji w woj. lubelski i mazowieckim. Dodatkowo współpracuję jako animator z domami kultury, grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami. Od 2010 pełnie funkcję Radnej Gminy Jabłonna. Z grupą bliskich mi osób animujemy naszą społeczność lokalną to długa i kręta droga pełna wyzwań które przyjmujemy z wielką przyjemnością oraz poczuciem odpowiedzialności. Od 2009 roku organizujemy na terenie naszej wsi 2 wydarzenia społeczno-kulturalne, prowadzimy rejon SZLACHETNEJ PACZKI, a od 2011 roku - Pracownię Orange w Czerniejowie - miejsce rozwoju pasji i zainteresowań naszych mieszkańców.

I took part in:

  1. PAFF Leaders Program, edycja 9 (2013)
    As: participant

For me the School for Leaders means: szansa na stanie się lepszym liderem dla swoich mieszkańców, rozwój siebie to rozwój innych ludzi współpracujących ze nią.